05 Oktober 2011

SABAR

Assalamualaikum..
Daripada Abdullah bin Abbas r.a berkata:

Pada suatu hari aku berada di belakang Nabi s.a.w, lalu baginda bersabda: Hai anak! Aku akan mengajarmu beberapa perkataan. Peliharalah Allah, nescaya Dia memeliharamu. Peliharalah Allah, nescaya engkau dapatiNya di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan itu kepada Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya umat itu kalau mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka dapat memberikannya kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah atas engkau. Dan jika merekaa duduk untuk membahayakan engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka dapat membahayakan engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka dapat membahayakan engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah atas engkau. Telah ditakdirkan sesuatu itu sebagai perkara yang telah ditetapkan.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi ada disebut.

"Peliharalah Allah ,nescaya engkau dapati Allah di hadapan engkau. Kenalilah Allah pada masa lapanng, nescaya Dia kenaal engkau pada masa susah. Dan ketahuilah! Sesungguhnya apa-apa yang (ditakdirkan) bukan kepada engkaau, tidaklah ia kena paada engkau. Tetapi apa yang kena pada engkau tidaklah tersalah kena pada engkau. Dan ketahuilaah! Sesungguhnya kemenangan itu disertaikan dengan kesabaran. Dan sesungguhnya berserta kesusahan ada kelapangan. Dan sesungguhnya berserta kesusahan ada kemudahan."

Sabar ertinya tahan menempuh sesuatu yang sukar. Sabar yaang terpuji ialah sabar mengerjakan taat kepada Allah s.w.t. , menjauhi segala maksiat yang dilarangNya dan sabar menerima segala takdirNya.Tetapi antara sifat sabar sebenarnya, sifat sabar kerana menegerjakan taat dan meninggalkan maksiat adalah sabar yang lebih utama, lebih utama daripada sabar menerima segala takdir yang amat susah dan menggelisahkan perasaan

Menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sabar ialah salah satu daripada tangga-tangga ibadat baahkan ia merupakan darjat dan tangga ibadat yang paling agung. Allah s.w.t. menyebut lebih 90 kali pada pelbagai tempat dalam al-Quran; adakalanya dengan memuji kesabaran itu sendiri, adakalanya memuji orang-orang sabar di sisi Allah s.w.t dan darjat yang disediakan oleh Allah untuk mereka. Dalam Islam, sabar ada tiga daarjat:

1. Sabar terhadap ketaatan.
2.Sabar terhadap kemaksiatan.
3.Sabar terhadap ketentuan dan musibah.

Darjat sabar yang paling agung ialah sabar terhadap ketaatan. Oleh kerana ia sabar yang paling agung yang diharapkan, maka tatkala kita melaksanakan ketaatan, hendaklah kita bersabar terhadapnya dan menyabarkan dirimu, supaya kamu sentiasa tetap melaksanakan sesuai dengan bentuk yang paling sempurna, dengan segala kekhusyukan dan kepatuhan.Sabar terhadap kemaksiatan, iaitu tatkala jiwa kita sentiasa disuruh melakukan kejahatan yang membinasakan diri, lalu kita bersabar menolaknya dan mengharapkan pahala hanya daripada Allah s.w.t. Sabar menerima takdir Allahs.w.t, dilakukan apabila Allah menetapkan takdirNya atas kita dan untuk meringankan dosa-dosa kita atau meninggikan darjat kita.

Apabila hal ini sudah diketahhui, maka salah satu ciri yang dimiliki oleh para kekasih Allah adalah sabar dan disertakan keyakinan yang kuat.
Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah pernah ditanya: "Bagaimanakah cara memperoleh sesuatu kepimpinan dalam agama?" Dia menjawab: "Dengan kesabaran dan keyakinan, bukankah kamu pernah mendengar firman Allah s.w.t dalam surah al-Sajdah, ayat 24:

Maksudnya: Dan kami jadikan antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka bersabar (sabar dalam menegakkan kebenaran) Dan mereka meyakini ayat-ayat Kami.

Setiap hamba Allah s.w.t yang soleh akan diuji oleh Allah s.w.t dengan pelbagai musibah. Ada yang diuji dengan harta benda, lalu dia kehilangan harta bendanya itu. Ada juga yang diuji dengan akalnya sehingga akalnya hilangdan dia menjadi bodoh. Ada juga yang diuji fizikal, sehingga ada sebahagian daripada anggota tubuh dan pancainderanya tidak berfungsi.

Ada juga yang diuji pada kaum keluarga seperti anaknya, yang diculik orang atau meninggal atau pergi menghilang diri dan tidak kembali. Ada juga yang diuji dengan harga diri, dengan tuduhan yang tidak dilakukannya. Tuduhan itu juga tidak layak untuknya, tetapi dia tetap sabar dan mengharapkan pahala hanya daripada Allah.

Allah telah berfirman hal berkaitan dalam surah al Baqarah ayat 153:

Maksudnya: Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sembahyang sebagai penolongmu sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar.

Allah juga berfirman dalam surah Ali'Imran, ayat 200:

Maksudnya: Wahai orang beriman! Bersabarlah kamu (menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara kebajikan), dan kuatkanlah kesabaran kamu (lebih daripada kesabaran musuh, di medan perjuangan), dan bersedialah (dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan) serta bertakwalah kepada Allah supaya, kamu berjaya (mencapai kemenagan).

Nabi s.a.w pernah bersabda;
Maksudnya: "Sesungguhnya adakalanya Allah telah menyediakan satu darjat bagi seseorang tetapi tidak dapat dicapai hanya dengan amalannyanya sehingga dia diuji dengan bala yang menimpa pada jasmaninya, maka barulah tercapai darjat itu."

Terdapat kata-kata pujangga: Kejayaan adalah hasil daripada kerja kuat, penderitaan, luka, pengorbanan dan kecemasan. Sedangkan kegagalan adalah hasil daripada kemalasan, tidak mempunyai target, tiada perasaan minda dan tidak bersemangat.

Berbanding kesabaran yang diterangkan di atasnya, rasanya kesaabaran dalaam segala hal biasa di dunia ini adalah perlu juga kerana kesabaran itu akan memastikan sabar yang tiga tahap tadi baru mungkin mampu kita capai. Selepas kita mampu bersabar dalam hal kehidupan kita barulah kita mampu bersabar dalam ketaatan, sabar dalam kemaksiatan dan sabar terhadap ketentuan dan musibah.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan