07 Jun 2009

MENTERI DAN TIMBALAN MENTERI

Sila klik tajuk di atas untuk mengenali menteri dan timbalan menteri.

myGOVERNMENT

Portal Rasmi myGovernment boleh diklik melalui sini. Sila klik tajuk di atas. ini sebagai memudahkan orang ramai jika tak jumpa alamat sebenar untuk melayari portal ini

BERITA EDUWEBTV PADA 6 JUN 2009

Sistem Pendidikan Negara Alami Transformasi
Menteri Pelajaran mahu pengauditan sekolah dilakukan untuk menetukan kemudahan yang diperlukan di sekolah.
Berita-bertia lain, sila klik pada tajuk di atas untuk disambungkan ke video EDUWEBTV, bertarikh 6 Jun 2009.